Organizatorzy

Terenowe Koło PTTK nr 76 w Tuchowie
Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie
Bacówka na Jamnej
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne w ZakliczynieBrak dat

:: Sponsorzy

 

Powiat Tarnowski
Jurasówka SKI
Czardasz Agawa
Urząd Miejski i Dom Kultury w Tuchowie
Tuchów
ZakliczynInfo
Teofil Paryja

Sklep Wojmar, ul. Ogrodowa 3, Tuchów